dissabte, 11 de maig de 2013

La pedagogia Waldorf

La pedagogia Waldorf és un corrent iniciat per Rudolf Steiner, que fundà una escola el 1919 a Sttugart pels fills dels obrers de la fàbrica Waldorf-Astoria (Alemanya).
Aquesta pedagogia, permet una mirada actualitzada que atén a les veritables necessitats de cada nen i nena, a cada edat, en cada temps i lloc on es trobi.
Des dels inicis s’han fundat milers d’escoles i s'han impulsat milers d'iniciatives Waldorf en els diferents continents, espais que neixen d’una associació de pares i mares, i que són administrades per ells i dirigides en allò pedagògic pel grup de mestres.
Segons R. Steiner, hi ha tres fases a les quals hem de parar especial atenció per a poder atorgar els continguts i les formes adequades, que desenvolupin i potenciïn les facultats que s’estan formant en l'infant en cadascuna d'elles:

Des del naixement fins als set anys – L’etapa de la imitació
Gràcies a la imitació, l'infant està aprenent el més important que aprendrà en tota la seva vida: el posar-se dempeus, l'adquisició del llenguatge i la capacitat de pensar. També aprèn els gestos i les actituds. Tot això ocorre mentre necessita l’energia per a acabar de construir el seu cos. Per això són tan importants el joc i el moviment, així com el respecte als ritmes biològics naturals.

De 7 a 14 anys – El cor de la infància
Dels 0 als 7anys, la qualitat més important era la imitació, i ara és la imaginació. És important que els continguts respectin aquest nou univers imaginatiu.
En els espais Waldorf no només hi ha moltes assignatures artístiques, sinó que cada contingut, cada gest, i tota la vida escolar en general s’impregna d’imaginació i de sentiment. Això és el que necessiten els nens i nenes per a aprendre, i perquè aquest aprenentatge sigui profund i veritable i no una abstracta acumulació de dades i destreses fàcilment oblidables.
 
De 14 a 21 anys – En l’adolescència és crucial desenvolupar la naixent capacitat de judici
Cada professor/a hauria de trobar formes creatives de presentar els seus continguts de manera que li permeti al jove tenir una experiència de la seva capacitat de jutjar, i de la seva capacitat de trobar les lleis darrere dels fenòmens.
 
Un cop explicades les tres etapes del desenvolupament, cal dir que un dels objectius més importants de la pedagogia Waldorf és permetre que allò que fan els infants tingui significat per a ells i se'ls hi doni el temps per viure-ho. Quan un infant pot relacionar el que aprèn amb les seves pròpies experiències, el seu interès vital es desperta, la seva memòria s'activa, i allò que ha après es torna seu. És per això que els espais Waldorf estan pensats fonamentalment per propiciar aquest tipus d'aprenentatge.

Per acabar, cal destacar que, actualment, hi ha més de 2000 iniciatives i escoles Waldorf (primària, secundària i batxillerat) en més de 90 països de tot el món que treballen des d'aquest enfocament educatiu reconegut per la UNESCO.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada